Τα Νέα μας

Διάθεσης Αγροτεμαχίων Δημόσιας Γεωργικής και Κτηνοτροφικής Γης προς Μίσθωση

17-11-2012

Γεωργικά Μηχανήματα|Φυτευτικές Μηχανές ΑΣΗΜΩΝΗΣ

Στο διαδικτυακό σύστημα υποβολής αιτήσεων μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης πραγματοποιήθηκε σήμερα η 20η ανάρτηση αγροτεμαχίων σε εφαρμογή του Νόμου 4061. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τα τεμάχια που αναρτώνται με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης μίσθωσης γης για τα νέα αναρτημένα αγροτεμάχια την 15/12/2012.

Περιφερειακή Ενότητα Αρ.Αναρ Περιφερ Πλήθος αγροτεμαχίων Συνολικά στρέμματα Γεωργικά Κτηνοτροφικά
Δράμα 69 1695 15 54
Φθιώτιδα 8 115 8 0
Φλώρινα 32 484 32 0Ακολουθεί συγκεντρωτικός πίνακας των τεσσάρων προηγούμενων αναρτήσεων στα πλαίσια των Άρθρων 4 και 7 του Νόμου 4061.

Αριθμός Ανάρτησης Ημερομηνία Ανάρτησης Περιφερειακή Ενότητα Πλήθος Τεμαχίων Έκταση (στρ.) Άρθρο Ν. 4061 Χρήση
16η 20/9/2012 Δράμας 2 23 άρθρο 7 Γεωργική
16η 20/9/2012 Ιωαννίνων 20 258 άρθρο 7 Κτηνοτροφική / Γεωργική
17η 4/10/2012 Δράμας 1 79 άρθρο 4 -Δημοπρασία Βιομηχανική - Μονάδα εμφιάλωσης νερού
17η 4/10/2012 Κοζάνης 3 15 άρθρο 4 -Δημοπρασία Σταβλικές Εγκαταστάσεις
18η 18/10/2012 Δράμας 1 6 άρθρο 4 -Δημοπρασία Παραγωγική Εγκατάσταση - Μονάδα παραγωγής "Μπρικέτας"
19η 25/10/2012 Ροδόπης 7 29 άρθρο 4 -Δημοπρασία Σταβλικές Εγκαταστάσεις
19η 25/10/2012 Έβρου 1 17 άρθρο 4 -Δημοπρασία Χώρος εκτροφής ζώων
19η 25/10/2012 Πέλλας 6 22 άρθρο 4 -Δημοπρασία Γεωργική
Σύνολο 41 449

Σχετικά με την εξέλιξη του προγράμματος, σημειώνεται ότι από τις περίπου 4000 αιτήσεις, έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και έχουν υπογραφτεί 243 συμβόλαια μίσθωσης γης σε 11 Περιφερειακές Ενότητες. Τα στοιχεία των μισθωτών δίνονται στο http://it.opekepe.gr/rentparcels/award/index.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι έχει επιταχυνθεί η διαδικασία υπογραφής συμβάσεων και αναμένεται σύντομα να υπογραφτούν αρκετές συμβάσεις σε ακόμη περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες.

Σχετικά με το προφίλ όσων έχουν υπογράψει σύμβαση, προκύπτουν οι ακόλουθοι πίνακες.

Άνεργος εγγεγραμμένος στα αρχεία του ΟΑΕΔ 14%
Νέος αγρότης ηλικίας έως 35 ετών ή νέος αγρότης σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΚΑΝ. 1698/2005 της Ε.Ε. 5%
Νέος ηλικίας έως 35 ετών 24%
Νέος ηλικίας έως 35 ετών με επιπλέον πτυχίο Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) ημεδαπής ή αλλοδαπής 57%0 έως 4 στρέμματα 87%
Έως 10 στρέμματα 9%
Άνω των 10 στρεμμάτων 4%Περισσότερες Φωτογραφίες