Τα Νέα μας

Μικρά μυστικά για ορθή καπνοκαλλιέργεια

25-11-2012

Γεωργικά Μηχανήματα|Καπνοφυτευτικές Μηχανές ΑΣΗΜΩΝΗΣ.

Οδηγίες για την παραγωγή των πλέον κατάλληλων καπνοφυταρίων που αποτελούν και τη βάση της επιτυχίας της καπνοκαλλιέργειας, που αφορούν τη σωστή επιλογή, προετοιμασία, απολύμανση και σπορά των καπνοσπορείων δίνουν οι γεωπόνοι της Διεύθυνσης Παραγωγής και Ανάπτυξης Καπνού και Βάμβακος της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης Υγιή, ομοιόμορφα, ευθύγραμμα, ψημένα, με πλούσιο ριζικό σύστημα (δεν πρέπει να διακρίνεται η κεντρική πασσαλώδης ρίζα ), που έχουν κανονικό μέγεθος (περίπου 15 εκατοστά ) με 5 έως 8 φυλλάρια πρέπει να είναι τα καπνοφυτάρια που θα χρησιμοποιηθούν, ώστε να θεωρούνται κατάλληλα. Το έδαφος του καπνοσπορείου πρέπει να είναι ελαφρύ, ψιλοχωματισμένο (για να αναπτύσσεται σωστά η ρίζα του φυτού), γόνιμο, προσήλιο (για να θερμαίνεται και να στεγνώνει εύκολα), να στραγγίζει καλά και να είναι μακριά από καλλιέργειες πατάτας, ντομάτας και άλλων κηπευτικών της οικογένειας Solanaceae για αποτελεσματική προστασία από τις ιώσεις που μεταδίδονται με έντομα-φορείς όπως είναι ο θρίπας και οι αφίδες. Καλό είναι ο σπορειότοπος να αλλάζει κάθε 2 ή 3 χρόνια.

Η προετοιμασία του καπνοσπορείου γίνεται με όργωμα-φρεζάρισμα του σπορειοτόπου και διαμόρφωσή του σε πρασιές πλάτους 1 μέτρου, μήκους που δεν πρέπει να ξεπερνά τα 15 μέτρα και ύψους 15 έως 20 εκατοστών από την επιφάνεια του εδάφους, που χωρίζονται από διαδρόμους πλάτους 50 εκατοστών για την διευκόλυνση των καλλιεργητικών εργασιών. Ακολουθεί το «στρώσιμο» δηλαδή ισοπέδωση και ψιλοχωματισμός της επιφάνειας του καπνοσπορείου που γίνεται με την βοήθεια τσουγκράνας ή τσάπας όταν το έδαφος βρίσκεται σε κατάλληλη υγρασιακή κατάσταση (στο ρώγο του). Η επιφάνεια του καπνοσπορείου πρέπει να είναι απολύτως επίπεδη (αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία), χωρίς «βαθουλώματα» όπου συσσωρεύεται υγρασία, για την επίτευξη κανονικού και ομοιόμορφου φυτρώματος.

Η απολύμανση η οποία γίνεται με τα κατάλληλα απολυμαντικά είναι απολύτως απαραίτητη για τον αποτελεσματικό έλεγχο των μυκήτων, βακτηρίων, εντόμων εδάφους, νηματωδών και των περισσοτέρων ζιζανίων.

Για να έχει επιτυχία η απολύμανση πρέπει η επιφάνεια του σπορείου να είναι ψιλοχωματισμένη, το έδαφος του σπορείου να μην έχει υπερβολική υγρασία (απαιτείται ως εκ τούτου έγκαιρο «σήκωμα» του σπορείου για να στραγγίσει και σκέπασμα των σπορείων με νάιλον μέχρι την σπορά για προστασία από την βροχή), το απολυμαντικό να εισχωρήσει στο βάθος ανάπτυξης της ρίζας δηλαδή σε 15 εκατοστά περίπου και η θερμοκρασία σε βάθος 10 εκατοστών πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 10ο C. Το τελευταίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα διότι η πρόωρη απολύμανση με χαμηλές θερμοκρασίας δεν έχει καλά αποτελέσματα. Η αποτελεσματικότητα της απολύμανσης αυξάνει αν σκεπαστεί το σπορείο με νάιλον μετά την εφαρμογή της. Παράλληλα με το σπορείο πρέπει να απολυμαίνεται χωριστά και η κοπριά η οποία απλώνεται σε πάχος 15 εκατοστών. Η σπορά στο σπορείο μπορεί να γίνει μετά την πάροδο 8 ημερών από την εφαρμογή της απολύμανσης, αφού προηγηθεί σπάσιμο της «κρούστας» με τσουγκράνα για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων του φαρμάκου.

Η σπορά πρέπει να γίνεται στα «πεταχτά» με το χέρι και αφού ο καπνόσπορος ανακατευθεί με στάχτη ή άμμο για να διευκολυνθεί η ομοιόμορφη διασπορά του. Πριν την σπορά πρέπει να γίνεται καλό πάτημα του καπνοσπορείου με σανίδα ή κύλινδρο. Μετά την σπορά ο σπόρος σκεπάζεται με λεπτό στρώμα (περίπου 1 εκατοστού) χωνεμένης και απολυμασμένης κοπριάς.

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίδεται στην πυκνότητα της σποράς.

Μεγάλη πυκνότητα δίνει αδύνατα και ανομοιόμορφα φυτά, που κινδυνεύουν από την «τήξη των σπορείων» («σαπίλα») επειδή το καπνοσπορείο δεν αερίζεται καλά. Τα φυτά αυτά είναι ακατάλληλα για μεταφύτευση.

Μικρή πυκνότητα δίνει φυτά με κοντό στέλεχος, που φυτεύονται δύσκολα και ανθίζουν πρώιμα.

Η συνιστώμενη ποσότητα σπόρου είναι για τα αρωματικά καπνά (Μπασμάς) 70 γραμμάρια ανά 100 τ.μ. σπορείου και για τα καπνά Γεύσεως (Κατερίνη) 60 γραμμάρια ανά 100 τ.μ. σπορείου

Όσον αφορά τον καπνόσπορο ο οποίος χρησιμοποιείται πρέπει να είναι γενετικά καθαρός, καλά αναπτυγμένος, ακέραιος, ώριμος, με στιλπνό χρωματισμό, χωρίς ξένες ύλες, με βλαστική ικανότητα πάνω από 80%, ηλικίας έως 3 ετών (πρέπει να προτιμάται ο σπόρος της πιο πρόσφατης χρονιάς διότι έχει μεγαλύτερη βλαστική ικανότητα).

Οι παραγωγοί πρέπει να χρησιμοποιούν σπόρο πιστοποιημένο από το ΕΘ.Ι.Α.ΓΕ και να αποφεύγουν την συλλογή σπόρου από τις δικές τους καλλιέργειες.

Γεωργικά Μηχανήματα|Καπνοφυτευτικές Μηχανές ΑΣΗΜΩΝΗΣ.


Περισσότερες Φωτογραφίες