Τα Νέα μας

Ανάλυση εδάφους: αρχές και σκοπός

16-12-2012

Γεωργικά Μηχανήματα|Μεταφυτευτικές Μηχανές ΑΣΗΜΩΝΗΣ
Η ανάλυση του εδάφους που πρόκειται να υποδεχθεί την καλλιέργειά μας, αποτελεί μία από τις βασικές προκαταρκτικές ενέργειες πριν την εγκατάστασή της. Σκοπός της δειγματοληψίας του αγρού είναι η σκιαγράφησή ως προς τη γονιμότητα και παραγωγική ικανότητά του. Οι πληροφορίες που αντλούνται από μια εδαφική ανάλυση αφορούν στη μηχανική του σύσταση, την οξύτητα, την υδατοϊκανότητα κ.ά., ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή ανάπτυξη της φυτείας.

Με βάση τα στοιχεία της εδαφολογικής ανάλυσης καθορίζονται οι λιπαντικές ανάγκες των φυτών, η καταλληλότητα εγκατάστασης μιας καλλιέργειας και οι απαραίτητες τεχνικές για τη βελτίωση της δομής του εδάφους. Για να είναι αντικειμενικά τα αποτελέσματα της ανάλυσης πρέπει να λαμβάνεται αντιπροσωπευτικό δείγμα εδάφους και γι’ αυτό το λόγο πρέπει να ακολουθούνται συγκεκριμένες αρχές, ενδεικτικά όπως:

  • τα δείγματα να επαρκούν για τις αναλύσεις που πρόκειται να διεξαχθούν
  • τα σημεία λήψης να είναι μακριά από μη γεωργικές δραστηριότητες (δρόμοι, εργοστάσια κτλ)
  • το βάθος δειγματοληψίας να σχετίζεται με την καλλιέργεια που πρόκειται να εγκατασταθεί
  • τα δείγματα να είναι απαλλαγμένα από προσμίξεις (πέτρες, φύλλα)
  • η δειγματοληψία να μη γίνεται σε μεγάλη έκταση αγρού

Περισσότερες Φωτογραφίες