Τα Νέα μας

Πλάνο πληρωμών 230 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο

01-09-2015

Συνολικό ποσό σχεδόν 230 εκατ. ευρώ, µε το µεγαλύτερο µερίδιο να πηγαίνει σε βιολογικά µε 30 εκατ. ευρώ, Σχέδια Βελτίωσης µε άλλα 30 εκατ. ευρώ και εξισωτικές αποζηµιώσεις µε 40 εκατ. ευρώ, περιλαµβάνει ο πίνακας του υπουργείου για τις πληρωµές που έχουν προγραµµατιστεί να γίνουν µέχρι τις 18 Σεπτεµβρίου προς τους αγρότες. Καµία πρόβλεψη, εν τω µεταξύ, για αγροτικό πετρέλαιο, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Agrenda.

Με τα περιθώρια να στενεύουν, λίγο πριν τις κάλπες, το υπουργείο «παλεύει» να τρέξει µε κάθε τρόπο τις διαδικασίες, ώστε να τακτοποιηθεί οικονοµικά το µεγαλύτερο µέρος των εκκρεµοτήτων της τελευταίας διετίας, προκειµένου να καµφθεί παράλληλα και η δυσαρέσκεια του αγροτικού κόσµου. Άλλωστε, σύµφωνα µε τα όσα έχει ήδη γράψει η Agrenda πρόκειται για πληρωµές, για τις οποίες έχουν ήδη δεσµευθεί τα αντίστοιχα ποσά.

Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό του υπουργείου, ποσό 25 εκατ. ευρώ αφορά υπόλοιπα και ενστάσεις για την εξισωτική του 2014, ενώ στα 15 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα υπόλοιπα όπως υπολογίζονται για παλιές εξισωτικές από το 2008 ως το 2013. Ποσό 28 εκατ. ευρώ προγραµµατίζεται να δοθεί για τη βιολογική κτηνοτροφία του 2012 και 2013, πρόγραµµα για το οποίο µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει καµία πληρωµή, ενώ και υπόλοιπα από τη βιολογική γεωργία του 2012 περιλαµβάνονται στο ποσό των 5 εκατ. ευρώ που «δείχνει» το πλάνο για τα αγροπεριβαλλοντικά (συµπεριλαµβάνει και ολοκληρωµένη τεύτλων και παραδοσιακούς αµπελώνες και ελαιώνες). Το δρόµο των πληρωµών φαίνεται πως ανοίγει το υπουργείο και για τους κτηνοτρόφους των αυτόχθονων φυλών, µε 3,5 εκατ. ευρώ για το έτος 2013, σε ένα πρόγραµµα που κι αυτό µέχρι σήµερα δεν έχει καθόλου πληρωθεί.

 

Πλάνο για 78,5 εκατ. ευρώ για άµεσες ενισχύσεις

Στις άµεσες ενισχύσεις ο προγραµµατισµός του υπουργείου δίνει και ένα πιο «στενό» χρονοδιάγραµµα, µε τις εκκρεµότητες της ενιαίας ενίσχυσης για το 2011, ύψους 2 εκατ. ευρώ, να πιστώνονται στους λογαριασµούς των δικαιούχων ως τις 3 Σεπτεµβρίου, για το τσεκ του 2012, µε ποσό 10 εκατ. ευρώ, από τις 4 ως τις 11 Σεπτεµβρίου και για του 2013, µε ποσό πάλι 10 εκατ. ευρώ µέχρι τις 18 του µήνα. Από την 1 Σεπτεµβρίου θα αρχίσουν, σύµφωνα µε το πλάνο του υπουργείου, να πληρώνονται και τα 6 εκατ. ευρώ για παλιά επιχειρησιακά προγράµµατα Οµάδων Παραγωγών και άλλα 7 εκατ. ευρώ για αναδιάρθρωση αµπελώνων. Το συνολικό ποσό, που θα πιστωθεί ως τις 18 Σεπτεµβρίου, για τις άµεσες ενισχύσεις εκτιµά το υπουργείο ότι θα ανέρχεται περί τα 78,5 εκατ. ευρώ.

 

Οι πληρωμές που αφορούν αγρότες είναι:

 

Άμεσες Ενισχύσεις

 

Περιγραφή Πληρωμών

Διάστημα Πληρωμών

Εκτίμηση Ποσού (σε Ευρώ)

Εκκρεμότητες πληρωμών ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2011

27/8/2015 - 3/9/2015

2.000.000

Εκκρεμότητες πληρωμών ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2012

4/9/2015-11/9/2015

10.000.000

Επιστροφή δημοσιονομικής πειθαρχίας οικονομικού έτους 2015 (ΕΑΕ 2014)

7/9/2015 - 11/9/2015

35.000.000

Εκκρεμότητες πληρωμών ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2013

20/9/2015 – 18/9/2015

10.000.000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ο.Π.

1/9/2015 - 18/9/2015

6.000.000

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

1/9/2015 - 18/9/2015

1.200.000

Ο.Ε.Φ (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ)

1/9/2015 - 18/9/2015

1.514.000

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ Ε.Ε

1/9/2015 - 18/9/2015

1.345.000

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

1/9/2015 - 18/9/2015

4.420.000

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ

1/9/2015 - 18/9/2015

7.000.000

Σύνολο: 78.479.000

 

 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

 

 

Μέτρα

Ποσό προς πληρωμή

Νέοι Αγρότες

2.063.670

Μ214 Γεωργοπεριβαλλοντικά (ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012, ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ, 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ & ΕΛΑΙΩΝΑΣ)

5.000.000

ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Μ121 
(750 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ)

25.000.000

ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Μ121 
(150 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ)

5.000.000

ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
ΕΤΩΝ 2008-2013

15.000.000

ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
ΕΤΟΥΣ 2014

25.000.000

Μ214 Γεωργοπεριβαλλοντικά
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
ΕΤΩΝ 2012 & 2013

28.000.000

Μ214 Γεωργοπεριβαλλοντικά 
ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΦΥΛΕΣ ΖΩΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2013

3.500.000

Σύνολο

108.563.670

πηγή: http://www.agronews.gr/