Τα Νέα μας

Cluster σπέρνει το σχέδιο για τα αρωματικά φυτά

28-04-2017

Η δηµιουργία ενός cluster µε χαρακτηριστικά διεπαγγελµατικής οργάνωσης είναι το απαύγασµα της τελικής πρότασης της οµάδας εργασίας που συνέστησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου στην κατεύθυνση κατάρτισης ενός «Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου ανάπτυξης, καλλιέργειας, επεξεργασίας και εµπορίας αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών», σύμφωνα με ρεπορτάζ της Agrenda

Οι πληροφορίες της Agrenda θέλουν την οµάδα εργασίας που συνέστησε ο Βαγγέλης Αποστόλου από τον Μάιο του 2016, να έχει «καθαρογράψει» τις τελικές της προτάσεις, οι οποίες εστιάζουν:

1) Στο πολλαπλασιαστικό υλικό και την πιστοποίησή του µέσα από διαδικασίες αρχικού µητρικού υλικού και εφαρµογή του τεχνικού κανονισµού.
2) Σε ενέργειες προώθησης σε φυτώρια (κατά βάση ιδιωτικά) για µαζική παραγωγή.
3) Στην εκπόνηση ενός προγράµµατος πιλοτικών καλλιεργειών, βάσει του οποίου σε κάθε παραγωγική ζώνη της χώρας, θα πρέπει να καλλιεργείται το κατάλληλο είδος αρωµατικού και φαρµακευτικού φυτού.
4) Στην παρακολούθηση των πρωτόκολλων καλλιέργειας µε στόχο την υποστήριξη των αγροτών µέσω των Γεωργικών Συµβούλων.
5) Στην προσπάθεια µέσω του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (2014-2020), για εγγραφή ποικιλιών από τον ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ σε εθνικό αλλά και τον ευρωπαϊκό κατάλογο. Σκοπός είναι η εγγραφή όσο το δυνατόν περισσότερων ποικιλιών στους σχετικούς καταλόγους
6) Στην δηµιουργία και λειτουργία ενός cluster µε την συµµετοχή εκπροσώπων από όλο το φάσµα του κλάδου, από την παραγωγή φυτωριακού υλικού, ως το χωράφι και την εµπορία των τελικών προϊόντων στο ράφι και τους καταναλωτές.

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων ΕΛΓΟ

Σε αυτήν την λογική, όπως φαίνεται από σχετική απάντηση του υπουργού στην Βουλή, πριν λίγες ηµέρες, θα αξιοποιηθεί το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ, που διατηρεί µητρικό υλικό στη Θέρµη Θεσσαλονίκης και έχει εγκεκριµένο από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης φυτώριο, από το οποίο διαθέτει στην αγορά µητρικό υλικό».

Παράλληλα, ανέφερε ο Βαγγέλης Αποστόλου «στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης, βασικές προτεραιότητες, αποτελούν η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας του αγρο-διατροφικού συστήµατος».
Υπενθυµίζεται ότι σχετική προσπάθεια είχε ξεκινήσει και επί υπουργίας Θανάση Τσαυτάρη.

Ενισχύσεις για Σχέδια Bελτίωσης, ομάδες παραγωγών, μεταποίηση

Η τελική επιτυχία του Σχεδίου Στρατηγικής για τα Αρωµατικά Φυτά, θα κριθεί σε µεγάλο βαθµό από το ρυθµό αξιοποίησης των χρηµατοδοτικών εργαλείων του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και τις δράσεις του ΕΣΠΑ.

Σηµειώνεται ότι το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης προβλέπει ενισχύσεις µέσω του:

  • Μέτρου 1 για «∆ράσεις µεταφοράς γνώσεων, ενηµέρωσης».
  • Μέτρου 2 για Συµβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκµετάλλευσης.
  • Υπο-µέτρου 4.1 για Σχέδια βελτίωσης
  • Υπο-µέτρου 4.2 για µεταποίηση, εµπορία και ανάπτυξη
  • Μέτρου 9 για σύσταση ΟΠ και ΕΟΠ.

Στο πλαίσιο των Μέτρων και Υπο-µέτρων, οι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων τόσο στον πρωτογενή όσο και στον δευτερογενή τοµέα, αλλά και κατάρτισης-λήψης συµβουλευτικών υπηρεσιών, προκειµένου να καταστήσουν ανταγωνιστικές τις εκµεταλλεύσεις τους.

Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο του Υπο-µέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020 και, συγκεκριµένα:

Στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε τελικό προϊόν εντός του Παραρτήµατος I της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γεωργικό προϊόν)» µπορούν, να τύχουν στήριξης αιτήσεις από πολύ µικρές, µικρές, µεσαίες, καθώς και µεγάλες µεταποιητικές επιχειρήσεις. Τα επενδυτικά τους σχέδια αφορούν  Szδρύσεις, εκσυγχρονισµούς, επεκτάσεις, µετεγκαταστάσεις παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις, διαχείριση υποπροϊόντων, µονάδων, και στον τοµέα των φαρµακευτικών και αρωµατικών φυτών, µε την προϋπόθεση ότι αξιοποιείται πρώτη ύλη Γεωργικό προϊόν.

Στο πλαίσιο της δράσης 4.2.3 «Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελµατίες αγρότες για µονάδες και στον τοµέα των φαρµακευτικών και αρωµατικών φυτών και που δύνανται να παράγουν τελικά προϊόντα, Γεωργικά ή µη Γεωργικά», όπου συµπεριλαµβάνεται και η παραγωγή αιθέριων ελαίων, ισχύει το ίδιο (δηλαδή αξιοποιείται πρώτη ύλη Γεωργικό προϊόν) και για τις αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται. Βρίσκεται, ήδη, σε ισχύ η αριθ. 74/5074/17-01-2017/99 ΚΥΑ, η οποία περιλαµβάνει το πλαίσιο λειτουργίας και της δράσης 4.2.3, όταν παράγεται µη Γεωργικό προϊόν.

Στην ισπανική Puig περνάει ο έλεγχος της Apivita

Σε ισπανικά χέρια περνά το πλειοψηφικό πακέτο της εταιρείας παραγωγής φυσικών καλλυντικών Apivita, µετά τη συµφωνία εξαγοράς της από την Puig που εδρεύει στην Βαρκελώνη. Το τίµηµα της εξαγοράς δεν έχει γίνει ακόµη γνωστό, ενώ το ζεύγος Νίκης και Νίκου Κουτσιανά, θα συνεχίσει να διατηρεί ποσοστό και παρουσία στην εταιρεία µε τον κ. Κουτσιανά να παραµένει πρόεδρός της. Μάλιστα, µε ανακοίνωση της η Apivita επιβεβαιώνει τα δηµοσιεύµατα αναφέροντας ότι «το πλειοψηφικό πακέτο της APIVITA  απέκτησε η ισπανικών συµφερόντων PUIG, σε µια επένδυση µε στρατηγικό χαρακτήρα, που εξασφαλίζει κεφαλαιακή επάρκεια στην APIVITA, η οποία ενισχύεται κεφαλαιακά µε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. Η έδρα και η γραµµή παραγωγής της εταιρείας παραµένουν στην Ελλάδα».

Να μπουν στο παιχνίδι και τα Επιμελητήρια

Σταδιακά, πάντως, το ενδιαφέρον αυξάνει και στο χώρο αρχίζουν να στήνονται µεγαλύτερες εκµεταλλεύσεις, κάποιες µε πάνω από 100 στρέµµατα, γεγονός που επιτρέπει την αισιόδοξη εκτίµηση πως µέσα στην επόµενη πενταετία είναι εφικτός ο στόχος του υπερδιπλασιασµού των καλλιεργούµενων εκτάσεων.
Μάλιστα, όπως ειπώθηκε στην εκδήλωση, στο «παιχνίδι» των αρωµατικών φυτών δείχνουν να ενδιαφέρονται σοβαρά να µπουν, πλέον, και τα επιµελητήρια. Σύµφωνα µε την κ. Μαλούπα, το επιµελητήριο των Τρικάλων υπέγραψε σχετική προγραµµατική συµφωνία µε την υπηρεσία για τη συλλογή τοπικής άγριας ρίγανης, µε σκοπό να ταυτοποιηθεί και να αναπαραχθεί, ώστε στη συνέχεια να υπάρξει µια πιλοτική εγκατάσταση σε έναν παραγωγό για να διαµορφωθεί το πρωτόκολλο καλλιέργειας.

Αφήνει ακάλυπτη τη ζήτηση η ελλιπής ελληνική παραγωγή

Σε επίπεδα κάτω των 30.000-35.000 στρεµµάτων, πολύ χαµηλότερα ακόµη και από τις βαλκανικές χώρες, κυµαίνονται οι εκτάσεις που καλλιεργούνται στην Ελλάδα, ετησίως, µε αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά. Η περιορισµένη ανάπτυξη του κλάδου έχει ως συνέπεια να παρατηρείται µια «τρύπα» µεταξύ προσφοράς και ζήτησης, αφού η παραγόµενη α’ ύλη δεν αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν από την εγχώρια, όσο κι από τις ξένες αγορές.

«Το κενό αυτό δεν µας επιτρέπει να αξιοποιήσουµε το τεράστιο πλεονέκτηµα της χώρας µας που είναι οι πλούσιοι φυτογενετικοί της πόροι και ιδιαίτερα ο υψηλός αριθµός σπάνιων ενδηµικών φυτών που µας κατατάσσουν στην παγκόσµια λίστα µε τα θερµά σηµεία βιοποικιλότητας» τόνισε η ∆ρ Ελένη Μαλούπα, διευθύντρια φυτικής παραγωγής Βορείου Ελλάδος, στον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα.

Μιλώντας σε ενηµερωτική εκδήλωση για τις ελληνικές υπερτροφές, που οργάνωσε το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα Θεσσαλονίκης, η έµπειρη ερευνήτρια εξέφρασε την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι όχι µόνο η γειτονική Βουλγαρία, που διατηρεί παράδοση στην καλλιέργεια των αρωµατικών φυτών και βοτάνων, αλλά πλέον κι η Αλβανία µας ξεπέρασε στις εξαγωγές στην Ευρώπη. «Τα τελευταία περίπου 5 χρόνια η Αλβανία έχει φτάσει να καλύπτει 5% των εξαγωγών αρωµατικών φυτών στην Ευρώπη, όσο σχεδόν και η Βουλγαρία, η οποία αναπτύσσει την καλλιέργεια εδώ και πολλά χρόνια και πλέον απορροφά κι από άλλες χώρες ποσότητες, τις οποίες διοχετεύει στις αγορές. Εµείς, αντιθέτως, είµαστε ακόµη αρκετά κάτω από το 1% κι αυτό οφείλεται στην ανασφάλεια για τη διάθεση της παραγωγής και την έλλειψη κουλτούρας συνεργασίας, απαραίτητο στοιχείο στην ανάπτυξη της καλλιέργειας», όπως τόνισε.

Από µικρές εκµεταλλεύσεις 

Η περιορισµένη προσφορά αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών στην Ελλάδα, κατά τον κ. Νίκο Κρίγκα, από το τµήµα βιολογίας και ταξινόµησης φυτών του ΑΠΘ σχετίζεται µε το γεγονός ότι στο µεγαλύτερό της µέρος στηρίζεται σε πολύ µικρές παραδοσιακές εκµεταλλεύσεις, οικογενειακού τύπου και παρότι γίνονται βήµατα προς τα εµπρός, αυτά είναι αργά.

Ο ίδιος µίλησε εκτενώς για την ποιοτική υπεροχή των ελληνικών αρωµατικών φυτών και βοτάνων, τονίζοντας ότι το αιθέριο έλαιο της εγχώριας ρίγανης µπορεί να φτάσει έως και 8% και δεν έχει αντίστοιχο προηγούµενο πουθενά αλλού στον κόσµο και το ίδιο συµβαίνει µε το φασκόµηλο και πολλά άλλα είδη.

Σε ανάλογο µήκος κύµατος ο κ. Νίκος Κρηµνανιώτης, παραγωγός ελαιόλαδου από τη Χαλκιδική, αναφέρθηκε στην περίπτωση ενός πειράµατος που έγινε στο πανεπιστήµιο Davis της Καλιφόρνια, όπου δοκιµάστηκε ένα Μεσσηνιακό βασικό ελαιόλαδο, µε ένα καλιφορνέζικο κι ένα τυχαίο ιταλικό από το σούπερ µάρκετ, µε σκοπό να διαπιστωθεί η επίδρασή του στην πυκνότητα των αιµοπεταλίων, σε σχέση µε ένα σχετικό φαρµακευτικό σκεύασµα, και έπειτα από ένα διάστηµα πειραµατισµού προέκυψε πως το λάδι από την Καλαµάτα είχε σχεδόν ίδια επιρροή µε το φάρµακο, ακολούθησε εκείνο της Καλιφόρνια και τρίτο ήταν το ιταλικό, παρά το ωραίο άρωµα και συσκευασία που είχε.

πηγή: www.agronews.gr


Περισσότερες Φωτογραφίες