Τροχός Κινήσης-Τύμπανο σκέτο χωρίς πτερύγια

Τροχός Κινήσης-Τύμπανο σκέτο χωρίς πτερύγια

Τροχός Κινήσης-Τύμπανο σκέτο χωρίς πτερύγια