Κουζινέτο πλαστικό παλαιού τύπου

Κουζινέτο πλαστικό παλαιού τύπου

Κουζινέτο πλαστικό παλαιού τύπου