Βάση δίσκου με κουζινέτο

Βάση δίσκου με κουζινέτο

Βάση δίσκου με κουζινέτο "δεξιά"