Γρανάζι σκέτο(πυράκι κινήσης)

Γρανάζι σκέτο(πυράκι κινήσης)

Γρανάζι σκέτο(πυράκι κινήσης)