Βάση Δίσκου με κουζινέτο για δίσκο λαμαρίνα

Βάση Δίσκου με κουζινέτο για δίσκο λαμαρίνα

Βάση Δίσκου με κουζινέτο για δίσκο λαμαρίνα "δεξί"