Φυτευτικές Μηχανές Ασημωνής

Φυτευτικές Μηχανές


Φυτευτική μηχανή 2 σειρών

Η φυτευτική μηχανή "Asimonis-Kartel" "δύο" σειρών διαθέτει ελ...

Φυτευτική Μηχανή 3 Σειρών

Η φυτευτική μηχανή "Asimonis-Kartel" "τριών" σειρών διαθέτει ...

Φυτευτική Μηχανή 4 σειρών

Η φυτευτική μηχανή "Asimonis-Kartel" "τεσσάρων" σειρών διαθέτ...

Αρωματικά φυτά - Φυτευτική μηχανή 3 σειρών

Η σειρά φυτευτικών μηχανών Asimonis-Kartel είναι...

Φυτευτική Μηχανή 5 σειρών

Η φυτευτική μηχανή "Asimonis-Kartel" "πέντε" σειρών διαθέτει ...

Βιομηχανική ντομάτα φυτευτική μηχανή 4 σειρών

Φύτεμα βιομηχανικής τομάτας με φυτευτική μηχανή 4 σειρών με αποστάσ...

Φυτευτική Μηχανή 5 Σειρών με προεκτάσεις

Η φυτευτική μηχανή "Asimonis-Kartel" "πέντε" σειρών με προεκτ...

Φυτευτική Μηχανή 5 σειρών εως 25cm απόσταση σειρών

Η φυτευτική μηχανή "Asimonis-Kartel" "πέντε" σειρών εως 25cm ...

Φυτευτική μηχανή 3 Σειρών με προέκταση

Η φυτευτική μηχανή "Asimonis-Kartel" "τριών" σειρών με προεκτ...

Φυτευτική Μηχανή 7 σειρών

Η φυτευτική μηχανή "Asimonis-Kartel" "εφτά" σειρών διαθέτει ε...

Φυτευτική Μηχανή 7 σειρών κοντινών αποστάσεων

Η φυτευτική μηχανή "Asimonis-Kartel" "εφτά" σειρών εως 25cm ε...